Home

De Erlangen Antiek Collectie: Fragmenten uit de Dehn Collectie Nationaal Instituut voor Kunstgeschiedenis

Seminar | Griekse vazen: beelden, corpus, collecties

De antiekverzameling van de Friedrich-Alexander Universiteit van Erlangen-Nürnberg werd in 1853 opgericht en is een van de grootste antiekverzamelingen in Beieren.In veel opzichten is het een typisch Duitse universiteitscollectie.Terwijl studies over de geschiedenis van antieke collecties vaker verwijzen naar de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, wordt in dit gesprek dieper ingegaan op de aankopen van particuliere collecties in de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw.Bijzondere aandacht gaat uit naar de Dehn-collectie, die in 1939 is aangekocht en tot nu toe nog niet is onderzocht; deze bevatte onder andere talrijke fragmenten van Attische vazen.Recent onderzoek naar hen heeft onverwachte resultaten opgeleverd.

De sessie wordt gehouden in het Engels

Spreker

Georg Gerleigner (Beierse Academie van Wetenschappen, Universiteit van Bazel)

___

Over het seminarie

De Griekse vaas is sinds de 18e eeuw een centraal studieobject in de geschiedenis van de antieke kunst; hij is vertegenwoordigd, getekend, gefotografeerd, in series verzameld in particuliere en openbare verzamelingen en gepubliceerd in steeds meer beredeneerde corpus in de wetenschappelijke literatuur.In het digitale tijdperk behoren beelden van Griekse keramiek nog steeds tot de meest aanwezige in collectie- of onderzoeksdatabanken; een vaas, met zijn meervoudige beelden die zich in de diepte ontvouwen, is echter een bijzonder gecompliceerd object om weer te geven.Dit seminarie wil de manier waarop we vandaag de dag deze werken en hun beelden kunnen benaderen in vraag stellen, rekening houdend met hun invoeging in fysieke en digitale corpora.Het gaat er dus om het beeld te hercontextualiseren, niet alleen ten tijde van de creatie en de oude ontvangst, maar ook in de omstandigheden van de huidige studie.Elke maandelijkse sessie wordt georganiseerd rond een gast en een verzameling, gebaseerd op de analyse van emblematische voorbeelden.

https://www.westenhof.nl/webshop/decoraties/vazen-en-bloemenschalen/detail/341/oudantieke-barok-messing-vaas-met-beeldbeeldje-bronsbrocante-verzameling.html